The Language

Hungarian is part of the Ugrian subgroup of Uralic languages, and so is not part of the Indo-European family tree. Its nearest ‘relatives’ are Finnish and Estonian. Altogether there are 14,500,000 people in the world who speak the language. Hungarians use the Latin alphabet, with diacritics on vowels, as in á, é, í, ó, ú, ö, ü, ő, ű.

The first recorded Hungarian words are personal and place names quoted in foreign sources, including Arabic, Greek and Byzantine, from the 10th century. The first substantial piece of Hungarian text is the Halotti Beszéd (Funeral Oration) of 1200.

A Hungarian dictionary or phone directory can baffle a non-Hungarian reader, because its alphabet groups certain characters together and considers them as one, so that it runs: a, á, b, c, cs, d, dz, dzs, e, é, f, g, gy, h, i, í, j, k, l, ly, m, n, ny, o, ó, ö, ő, p, q, r, s, sz, t, ty, u, ú, ü, ű, v, z, zs.

Mini dictionary

English Hungarian
FOR EVERYDAY USE MINDENNAPI HASZNÁLATRA
Hello szervusz, szia
How are you? Hogy vagy?
I’m fine, thanks. Köszönöm, jól.
What’s your name? Mi a neved?
My name is … A nevem …
Pleased to meet you Örülök, hogy megismertelek
Good morning Jó reggelt
Good afternoon Jó napot
Good evening Jó estét
Good night Jó éjszakát
Goodbye Viszontlátásra
Have a nice day Szép napot!
Please say that again Megismételné?
I don’t understand Nem értem
Do you speak English/ German/ French? Beszél angolul/németül/franciául?
How much is this? Mennyibe kerül ez?
Sorry Bocsánat
Thank you köszönöm
Would you like to dance with me? Szeretnél táncolni velem?
yes igen
no nem
please kérem
Thank you köszönöm
I love you szeretlek
TRANSPORT, TRAVELING KÖZLEKEDÉS, UTAZÁS
car autó
bus busz
tram villamos
train vonat
underground földalatti, metró
When does it leave? Mikor indul?
Can I get a ticket to…? Kérek egy jegyet…
railway station pályaudvar
bus stop buszmegálló
airport repülőtér
ticket office jegypénztár
ticket jegy
Where can I buy ticket? Hol lehet jegyet venni?
east kelet
west nyugat
north észak
south dél
street utca
square tér
RESTAURANT ÉTTEREM
cafe kávéház
menu étlap
Can I get the bill please? Kérhetném a számlát?
soup leves
salad saláta
pastry, cake sütemény
juice gyümölcslé
water víz
beer sör
wine bor
coffee kávé
tea tea
POST OFFICE POSTA
letter levél
recorded mail ajánlott levél
parcel csomag
postcard képeslap
stamp bélyeg
ENTERTAINMENT SZÓRAKOZÁS
theatre színház
cinema mozi
museum múzeum
ticket jegy
entrance fee belépődíj
EMERGENCY VÉSZHELYZET
doctor orvos
pharmacy gyógyszertár
hospital kórház
ambulance mentő
fire department tűzoltóság
police rendőrség
Help! Segítség!
DAYS OF THE WEEK A HÉT NAPJAI
Monday hétfő
Tuesday kedd
Wednesday szerda
Thusday csütörtök
Friday péntek
Saturday szombat
Sunday vasárnap
NUMBERS SZÁMOK
One 1 egy
Two 2 kettő
Three 3 három
Four 4 négy
Five 5 öt
Six 6 hat
Seven 7 hét
Eight 8 nyolc
Nine 9 kilenc
Ten 10 tíz
Twelve 20 húsz
Thirty 30 harminc
Fourty 40 negyven
Fifty 50 ötven
Sixty 60 hatvan
Seventy 70 hetven
Eighty 80 nyolcvan
Ninty 90 kilencven
Hundred 100 száz
Thousand 1000 ezer